En helmatt inomhusfärg


Byta-yta Matt linoljefärg innehåller linolja, vatten, krita, cellulosalim och naturliga pigment. Färgen går att måla på alla ytor inomhus som trä, målade ytor, puts, tapet, limfärg, gipsplattor, väv och pappersspända tak och väggar. För utsatta ytor, till exempel i kök, hall och badrum, tillsätt Byta-ytas Färgbas med vax för en tåligare yta.

Alla Byta-ytas färger är blandningsbara med varandra, det är också lätt att få ljusare nyanser genom att blanda en kulör med vitt. Blanda noga, gärna med visp eller mixerstav.

Före målning

• Färgen räcker ca 10 kvm per liter beroende på underlag och önskad struktur.

• Byta-ytas färg kan vid behov spädas med vatten. Det viktigt att bestämma sig för hur den färdiga ytan ska se ut och att göra ett prov.

• Om du har spacklat, måla en gång på spacklet och låt det torka innan du målar hela väggen.

• På starkt sugande underlag kan färgen ”krita” efter första målningen. Färgen mörknar under torkningsprocessen, men när den har torkat helt jämnar det ut sig. Om underlaget är rå puts, gips, väv med mera kan man förbehandla ytan med målarlim för att minska färgåtgången.

Målning

• Rör upp färgen innan målning. Vattnet som finns ovanpå färgen i burken skyddar ytan mot torkning. Vattnet kan röras ner eller hällas av beroende på hur tjock färg du vill ha.

• Garnrullar fungerar bra på alla underlag och håller mycket färg. Tätare rullar släpper inte tillräckligt med färg och lämnar ränder i kanterna. Prova rullen först.

• Provmåla för att erhålla önskad struktur. Späd med vatten om du önskar en slätare yta.

• Om det blir ränder eller mer struktur än du tänkt dig, låt färgen torka ordentligt och slipa av ytan med slippapper. Måla igen med tunnare färg.

• Måla först väggens kanter med pensel eller rulle. Rulla eller penselmåla därefter hela väggen. Måla i stråk om ca 1 m i taget. Färgen sätter sig ganska snabbt så det är bra att ha svalt i rummet medan du målar. Det ska vara flödigt med färg i rullen/penseln.

• När färgen torkar kan det lukta starkt av linolja. Det är mycket olja och vatten som ska dunsta, och det kan vara irriterande för ögonen. Sörj för god ventilation! Lukten försvinner.

• Låt första lagret färg torka ordentligt innan du målar vidare efter ca 24-36 timmar.

• Ibland kan torktiden förlängas på första strykningen på grund av att linoljan i färgen reagerar med underlaget, oftast på plastfärg eller plasttapet.

• Tvätta och torka rullen mellan strykningarna. Vatten som trycks ut från rullen under målning ger ljusa fläckar. Detta gäller även färg som inte är tillräckligt omrörd vid spädning. Måla minst två gånger eller till full täckning.

Efter målning

• Jämna till ytan på färgen i burken, häll på nytt ytvatten och sätt på ett tättslutande lock.

• Förvara färgen frostfritt. Färgen kan förvaras i många år. Färg som har stått länge kan dock behöva silas (t ex genom en nylon-strumpa) för att bli som ny.

• Färgen är genomhärdad först efter några veckor, så var försiktig med slitage och tvätt i början.

• Grovtvätta rullar och penslar i en hink såpvatten. Undvik att spola ut direkt i avloppet. Fintvätta rullar och penslar med såpa i vasken.

Låt hinken med tvättvatten stå så att färgresterna sjunker till botten.

Häll av vattnet och släng färgresterna i soporna.

Byta-yta Matt linoljefärg som spackel

• Häll av ytvattnet, tillsätt Pimpstensmjöl och rör ordentligt tills spacklet är jämnt. Använd på tapetskarvar och ojämnheter. Fungerar även till bredspackling av hela väggar.

• Låt torka och slipa.

• Måla två gånger som vanligt.

Matt linoljefärg och gulning

Färgen gulnar något om den inte utsätts för ljus. Nyansera gärna den vita färgen med lite grått i mörkare utrymmen. Bakom tavlor, möbler med mera blir det en gultoning, denna försvinner av sig själv när ljuset får tillträde igen. Det går naturligtvis även att måla över fläckar.